Doweb Oy ja Misoft Oy ovat yhteistyössä kehittäneet uuden automaattisen tiedokeruu- ja raportointijärjestelmän. Tämän kokonaisratkaisun ansiosta on mahdollista saada tuotantotieto suoraan linjalta selkeinä raportteina päätöksenteon tueksi sinne missä tieto tarvitaan. Järjestelmän avulla voidaan mm. seurata tuotantolinjojen käyttöastetta sekä poikkeamia tuotannossa.

 • Kerää automaattisesti tietoa koneiden prosesseista ja toiminnasta
 • Tieto tallennetaan tietokantaa
 • Kerätystä tiedoista generoidaan raportit
 • Raportointikäyttöliittymä on web-pohjainen, josta hallitaan raportteja

Hyödyt:

 • Koneiden käyttöaste
 • Tuotannon tilauksen reaaliaikainen seuranta
 • Laadunvalvonta
 • Käyttöliittymä aina kaikkien saatavilla (intranet/internet)
 • Raportit aina samanlaisia
 • Havainnollistavat esitystavat (diagrammit/pylväät
 • Liittäminen tuotannonohjausjärjestelmiin (SAP)