Intranet on omalle henkilöstölle tarkoitettu verkkopalvelu, jonka avulla voidaan tehostaa sisäistä viestintää sekä tiedon löytämistä ja jakamista.  Intranet auttaa organisaatiota parantamaan toimintaansa mm. lisäämällä työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, helpottamalla tiedon löytämistä ja tarjoamalla luotettavia tietoja päätöksenteon tueksi. Dowebin Intranet on helposti laajennettavissa myös extranetiksi eli osa tiedoista voidaan jakaa myös esim. asiakkaille. Palautteet, tuoteohjeet tai esim. pelkästään sidosryhmille tarkoitettu chat-kanava voidaan ottaa käyttöön. Henkilöstö voi keskustella ja jakaa tietoa facebook-tyyppisesti tai organisaation kaikki dokumentit (myös pdf-tiedostot) ovat tehokkaan hakukoneen piirissä. Katso lisää uudesta tuotteestamme täältä: https://www.doweb.fi/doweb/tuotteet-ja-palvelut/intranet-extranet/