Tällä hetkellä esim. verkkosivut tehdään yleensä markkinointi edellä eli korvataan esitteitä ja puhelinluetteloa.  Tämän johdosta sivut eivät ole nykyaikaisia liiketoiminnan apuvälineitä ja eivät oikeasti hyödynnä kaikkia internet-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Toisin sanoen yritykset julkaisevat tietoja internetissä lähinnä saadakseen näkyvyyttä. Sen sijaan vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tai pitemmälle viety tietojen integrointi on vielä harvinaista. Internetin hyödyntäminen näyttäisi riippuvan yrityksen koosta eli suuret yritykset hyödyntävät tietotekniikkaa selvästi enemmän kuin pienet.

Mitä sitten yritys hyötyisi ottamalla käyttöön esim. älykkäät lomakkeet tai chat-palvelun asiakasneuvontaan – yksinkertaisesti toiminta tehostuisi ja palvelun taso asiakkaille paranisi merkittävästi. Lomakkeiden tai chatin  avulla voidaan kysyä asiakkaalta etukäteen, jo ennen asiakaspalvelutilannetta taustatietoja. Tämän myötä myös asiakaspalveluun käytettävä aika vähenee ja sitä kautta toiminta tehostuu ja virheiden mahdollisuudet vähenevät. Teknologialähtöiset projektit eivät kuulu enää tähän päivään ja jokainen hanke tulee tähdätä aina asiakkaan liiketoiminnan kasvun edistämiseen ja toiminnan tehostamiseen.