Vastaus on mielestäni yksiselitteinen: siirtyy varmasti ja aika piankin. Someen tulee, ja on jo tullut, tietoturvallisia ratkaisuja. Tämän päivän työntekijä haluaa käyttää sosiaalisen median ohjelmistojen tapaa omassa viestinnässään. Palautteen antamisen tai kuvan jakamisen täytyy olla helppoa ja mahdollista omalla puhelimella. Organisaation omaan lähiverkkoon näitä uusia tiedonjakotapoja on suhteellisen hankala toteuttaa. Vastaan tulevat erityisesti tietoturva-asiat. Perinteisessä Intranetissa on ollut löydettävissä lomakepohjat tai muut yrityksen peruslomakkeet, joita ei ole ollut yleensä mahdollista ladata työverkon ulkopuolelta. Kunnollinen nykypäivän ratkaisu täytyy olla käytettävissä 24/7 ja mistä tahansa maailmalta. Ajantasaiset ohjedokumentit ja työohjeet pitävää näkyä työntekijän päätelaitteella (puhelin). Näin tehostetaan merkittävästi yrityksen toimintaa ja vähennetään virheitä.

Sosiaalisessa mediassa on tällä hetkellä kuvapalvelut (esim. Pinterest tai Instagram), joissa voi jakaa itse otettuja tai netistä poimittuja kuvia. Tällaiset lyhyet tekstillä täydennetyt syötteet kuvan kanssa voisivat olla yksi uusi kanava myös sisäisessä viestinnässä. Tarkoitus on teknologian avulla yksinkertaistaa viestintää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Olennaista on muistaa, että ihmiset yleensä haluavat informaatiota. Moni on jo ottanut työelämässä käyttöönsä sisäisiä sosiaalisen median kanavia esim. töistä voidaan viestitellä suljetussa Facebook-ryhmässä. Facebook kehittää tällä hetkellä voimakkaasti omaa yrityksille tarkoitettua palvelua nimeltään Facebook At Work.

Facebook At Workissa henkilökohtaisen Facebook-profiilin rinnalle tulee yrityksen sisäisessä somessa oleva profiili, joka on vain saman yrityksen työntekijöiden nähtävillä. Näin muodostuu organisaation sisäinen Facebook, jossa työntekijät voivat julkaista omissa profiileissaan ja eri osastojen tai projektien ryhmissä. Facebook At Work mahdollistaa myös organisaation sisäiset, suorat videolähetykset. Uskon, että tämä lyhyillä videoklipeillä viestiminen tulee lisääntymään tulevina vuosina voimakkaasti. Videon avulla puhumalla viestiminen välittää ilmeet ja eleet ja on aidompaa kuin kirjoitettu viesti.

Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen viestintään, suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia. Työntekijä haluaa ymmärtää oman asemansa ja mikä on hänen osansa yrityskokonaisuudessa. Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneimpia, tekevät selvästi enemmän tuottoa kuin niissä, joissa sitoutuminen on matalaa. Tärkeää on, että yksisuuntaisesta viestin välittämisestä tulee siirtyä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Tällöin ihmiset eivät jää vain odottamaan informaatiota, vaan etsivät ja tuottavat sitä myös itse.