Tietosuojalauseke

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

Mitä tietoja käyttäjästä kerätään?

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot välitetään kotisivuillamme olevien lomakkeiden välityksellä Dowebin sähköpostiosoitteeseen, henkilötietoja ei tallenneta kotisivuille. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät kotisivujen verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, viestin lähetysaika ja päivämäärä. Lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Google Analytics -palvelulla.

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti käyttäjältä itseltään.

Mihin tietoja käytetään ja miten niitä säilytetään?

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin palvelun kehittämiseen ja mahdollisten väärinkäytösten havainnointiin ja estämiseen.

Uutiskirjeen tilauksen lomaketiedot tallennetaan asiakastiedotteiden ja sidosryhmäuutiskirjeen tilaajarekisteriin. Palautelomaketiedot säilytetään tarpeellisen ajan Dowebin sähköpostilaatikoissa.

Google Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä.

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen käsittely ja luovutus kolmansille osapuolille

Tietojen käsittely tapahtuu Dowebin työntekijöiden toimesta, henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. Doweb pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti.

Doweb ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Evästeiden käyttö

Evästedatan avulla analysoimme yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimia verkkopalvelussa Google Analytics -kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä paremmin palvelevaksi.

Oikeus tietojen tarkastukseen sekä evästeiden käytön estäminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Doweb Oy:öön. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Dowebiin. Yhteystiedot löytyvät täältä.